komorní golfová komedie pro dvě dámy

V HLAVNÍCH ROLÍCH HRAJÍ:

Mary McDowellová ............... Jana HRADECKÁ
Lily Pilpudová - Kocinski, caddie ............... Markéta LUKEŠOVÁ


Napsal a režíruje: Jakub KOLÁR


Cadddie je hra, ve které si autor splnil sen všech dramatiků. Uvedl na scénu pouze a jen samé ženy. (Vynález ženy posunul lidstvo kupředu, z muže udělal člověka a v českém jazyce vysvobodil do té doby vcelku pufé příčestí minulé ze stínu skloňování - pozn. Pipkins.) Kdo zná činnost souboru Pibimpap-Rizoto [nesklonn.], jistě se vůbec nepodiví nad tím, že to byl právě Jakub Kolár, který tuto (nebo jinou) výzvu přijal, uchvátil a pokořil. Vždyť to měl snadné! Měl (a má) jako jediný k dispozici (hned vedle talentu, širokého rozhledu, vzdělání a jisté dávky neodolatelného a neoddiskutovatelné dávky odolatelného šarmu) dvojici ideálních hereček - umělkyň. Markétu Lukešovou a Janu Hradeckou. Dva květy, které se ve svých rolích neustále vyšlechťují a rozvíjejí, aby pak, až naplno rozkvetou a zavoní na prchnech, které znamenají svět, je obě váš pstlesk, vážení a milí diváci naši, dokonale pohnojil. Ovšem již teď vás můžeme uklidnit, že dívky neslezou z jeviště (Ale slezou! - pozn. Pipkins), jak je hra dlouhá. Role je nepustí. A vy je nepustíte. Tak se vám budou líbit.

Markéta Lukešová hraje roli jednoduše. Tak, jak to hra vyžaduje. Lily je v textu nazývána "prostým a jednoduchým děvčetem". A tak ji Markéta i hraje. Jako děvče. Prosté a jednoduché. S jednoduchými, polopatistickými úvahami. Lily v jejím podání je spontánní, a přece střídmá. Přirozená, a přece spontánní. Střídmá, a přece přirozená. (Zde se jedná o tzv. psychologickou möbiuvsko-lewiscarollovskou logickou návaznost - pozn. Pipkins. ) Lily věří svému rozumu. Je to selský rozum. Ale ona neí selka. A přece mu věří. To je ukazuje nezkaženost toho děvčete. A právě toto "rurální" městké děvče je ve vleku své přítelkyně MAry McDowellové. Jestliže je Lily městská, tak Mary je velkoměstská, takřka aglomerální, v některých pasážích snad koketuje i přímo s megapolistností. ( Jedná se o tzv. newyorské, poruhrské či chicagsko-milwaukeeské pasáže - pozn. Pipkins.) Mary je exaltovaná, extrovertní, dekorativní, povrchní a hlučná. Zoufale hledá tu pravou image, se kterou by se mohla pustit do světa, ne již jako pochybující mládě, ale jako hotová, komplexní žena. Odhodila příliš všední přirozenosti a hledá něco umělého, je to přecijenom žena, že. Mění svá období jako ponožky. Nebo snad raději punčošky, je to přecijenom žena, že. A svět dospělosti zatím jen nesměle buší na dveře. Není netrpělivý, protože od dívek celkem logicky mnoho neočekává.

Jana Hradecká se s rolí Mary vypořádala po svém, totiž výtečně. Dodala postavě několik zlidšťujících rysů: zhruba v půlce hry si dá zhruba dvacetiminutovou přestávku a při děkovačce jí lehce znachoví ušní lalůčky. Tzv. islandské období, ve kterém mluví islandsky, vynechá s ohledem na různorodost naší divácké obce. Několik diváků by textu zřejmě nerozumělo a náš soubor si nemůže dovolit si znesvářet byť jen sebemenší procento svého publika. Ovšem jestliže Jana někde ubrala, v ostatních případech vrchovatě přidá

Divák by se neměl cíti ochuzen. A přesto na konci hry bude. Tak moc si Markétu Lukešovou a Janu Hradeckou oblíbí, tak dalece si na ně zvykne, tak hluboko bude vtažen do děje, a tak to má být. To je totiž ten pravý důvod, který vás nutí přijít znovu. Třeba i na jiné představení. Protože i v něm budou na jevišti hrát okouzlující dívky, bude se dávat příjemná a v přítmí hlediště budete v rolích diváků sedět opět vy - naši milí diváci. Děkujeme


Ze zkoušek:
Níže uvedené řádky, doufáme, dodají protagonistům, které uvidíte na scéně, i určitý lidský rozměr, tak důležitý pro jejich identifikaci v civilním životě.

"Ožeň se, Jakube!"
Jana Hradecká radí Jakubovi Kolárovi ve chvíli, kdy si povzdechl, že neví, co dělat.

"Na támhletom rohu umřu."
Markéta Lukešová se těžce nemocná prochází po Praze a je jí špatně. Naštěstí se nám podařilo ji přimět odbočit o ulici dřív.